Komunikaty

street

Laureaci Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego za rok 2014: (od prawej) mgr Jan Cieślak, mgr Paulina Hyła, mgr Martyna Nowicka z dr. hab. Andrzejem Betlejem (ówczesnym dyrektorem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
oraz portretem patrona autorstwa Leona Wyczółkowskiego Kraków, 13.01.2015. Fot. © Agata Zuzanna Jabłońska

Nagroda im. prof. Mariana Sokołowskiego jest przyznawana za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii sztuki obronioną na uczelniach Krakowa od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku. Prace konkursowe wraz z kopiami dwóch recenzji napisanych w macierzystej uczelni oraz wypełnionym formularzem [ODT – 6,1 KB] należy składać pocztą/kurierem lub osobiście do 10 listopada 2016 roku na adres dr Magdaleny Kunińskiej (sekretarza Kapituły Nagrody) w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, pok. 45 (sekretariat), 31-001 Kraków, w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD/DVD). Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia, a nie datę stempla pocztowego.

Laureaci

2015

mgr Adam Spodaryk (Uniwersytet Jagielloński) – nagroda

Wykształcenie, zainteresowania i projekty architektoniczne magnaterii Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku (promotor: dr hab. Andrzej Betlej)

mgr Joanna Brzegowy (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) – wyróżnienie

Napisy i inskrypcje na małopolskich obrazach tablicowych (1420–1540) (promotor: dr hab. Andrzej Włodarek)

mgr Marcin Maślanka (Uniwersytet Jagielloński) – wyróżnienie

Srebrne i złote dary Kazimierza Wielkiego dla kościołów w Królestwie Polskim (promotor: dr hab. Marek Walczak)

2014

mgr Paulina Hyła (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) – I nagroda

Transfiguracje. Architektura współczesna wobec historycznej tkanki Starego Miasta Krakowa (promotor: prof. Marta Leśniakowska)

mgr Martyna Nowicka (Uniwersytet Jagielloński) – II nagroda (równorzędna)

Znikające muzeum. O materialności muzeum sztuki (promotor: dr hab. Andrzej Szczerski)

mgr Jan Cieślak (Uniwersytet Jagielloński) – II nagroda (równorzędna)

Architektura dźwięku (promotor: prof. Wojciech Bałus)

2013

mgr Joanna Utzig (Uniwersytet Jagielloński) – nagroda

Czternastowieczne witraże w kościele katedralnym p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Wybrane zagadnienia formy i treści (promotor: dr hab. Marek Walczak)

Regulamin

Regulamin Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego [PDF – 64 KB]

Patron

Prof. Marian Sokołowski (1839–1911) założył na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszą katedrę historii sztuki na ziemiach polskich (1882). Nagroda nawiązuje do tradycji wyróżnień za najlepsze prace studentów Sokołowskiego przyznawanych z funduszy Karola Lanckorońskiego, a także idei uczniów profesora, aby po jego śmierci powołać fundusz w celu wspierania młodych badaczy.

Zostań fundatorem

Aby zostać współfundatorem Nagrody, wystarczy przekazać darowiznę na rachunek Collegium Artium nr 38 1750 0012 0000 0000 2107 9847 z dopiskiem „Darowizna na Nagrodę Sokołowskiego”.

Partnerzy i Mecenasi

Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Instytutu Historii Sztuki i Kultury
Stowarzyszenie Historyków Sztuki | Oddział Krakowski
Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Sztuce
Fundacja Banku Zachodniego WBK